line blue sGwarancja Zestawienie

 


Generalnie obowiązują wymienione w naszych aktualnych ogólnych warunkach handlowych okresy roszczeń z powodu
usterek oraz terminy przedawnienia. Produkty odbiegające od podanych tam okresów przedawnienia roszczeń są wymienione poniżej. Jeżeli uzgodniony jest odbiór, okres przedawnienia rozpoczyna się z dniem odbioru.

Gwarancja Zestawienie